Pages - Ændre brugen af store/små bogstaver

Pages - Ændre brugen af store/små bogstaver

Ændre brugen af store/små bogstaver

Du kan hurtigt ændre tekstblokke fra store bogstaver til små bogstaver eller formatere
tekst som en titel.

Du ændrer brugen af store/små bogstaver på følgende måde:

1

Vælg den tekst, du vil ændre, eller klik på det sted, hvor du vil skrive ny tekst.

2

Vælg Organiser > Skrift > Store bogstaver, og vælg derefter en mulighed på

undermenuen.
Alle store: Vælg for at ændre teksten til store bogstaver.Dress Zalando dk Pedro White Dots Hierro Maxikjoler Polka Del by7g6f

86

Kapitel 5

Arbejde med tekst

Kapitel 5

Arbejde med tekst

87

Shoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5

Kapitæler: Vælg for at ændre teksten til store bogstaver i mindre format med større
bogstaver til store bogstaver.
Titel: Vælg for at ændre teksten til et titelformat (gælder kun det engelske sprog), hvor
det første bogstav i hvert ord skrives med stort.
Ingen: Vælg for at ændre tekst fra store bogstaver til at være med stort
begyndelsesbogstav. F.eks. kan det første tegn i det første ord i en sætning være med
stort, mens resten af teksten er med små bogstaver.

Blue Jakke 1969 Jacket Outdoor dk Schöffel Zalando dBWQCxoEre

Pages > Ændre brugen af store/små bogstaver

 • Pages Brugerhåndbog
 • Indholdsfortegnelse
 • Forord:  Velkommen til Pages ’09
 • Kapitel 1:  Værktøjer og teknikker i Pages Sandaler Hos Online Evita Med Find RemDamer Ib7yvYmg6f
 • Kapitel 2:  Oprette, åbne og arkivere et dokument

  Shoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5

 • Kapitel 3:  Arbejde med enkeltdele i et dokument
 • Kapitel 4:  Gennemgå og revidere dokumenter
  • Registrere ændringer i dit dokument
   • Registrering af ændringer i et dokument
   • Kontrollere registrering af ændringer
   • Se registrerede ændringer
   • Registrere ændringer i tabelceller
   • Acceptere og afvise ændringerShoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5
   • Arkivere med registrering af ændringer slået fra
  • Bruge kommentarer
 • Kapitel 5:  Arbejde med tekst
  • Om tekst
  • Vælge tekst
  • Slette, kopiere og indsætte tekst
  • Formatere størrelse og udseende på tekst
   • Gøre tekst fed, kursiv eller understreget
   • Skyggelægge og gennemstrege tekst
   • Oprette tekst i kontur
   • Ændre tekststørrelse
   • Sænke eller hæve tekst
   • Ændre brugen af store/små bogstaver
   • Ændre skrifter 
   • Justere skriftudglatning
   • Tilføje accenter
   • Hiking Brown Tommy dk Jeans Snørestøvletter Zalando Lq5j4A3R
   • Se tastaturlayout til andre sprog
   • Skrive specialtegn og symboler
   • Bruge typografiske anførselstegn
   • Bruge avancerede typografiske funktioner
  • Indstille tekstjustering, -afstand og -farve
   • Justere tekst vandret
   • Justere tekst lodret
   • Indstille afstanden mellem tekstlinjer
   • Indstille afstand før eller efter et afsnit
   • Justere afstand mellem tegn
   • Ændre tekstfarve
  • Indstille tabulatorstop for at justere tekst
    Shoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5
   • Indstille et nyt tabulatorstop
   • Ændre et tabulatorstop
   • Slette et tabulatorstop
   • Indstille standardafstanden mellem tabulatorer
   • Ændre linealindstillinger
  • Indstille indrykninger
   • Indstille indrykninger til afsnit
   • Ændre indskudsmargenen på tekst i objekter
  • Oprette en disposition
  • Oprette lister
  • Bruge tekstfelter, figurer og andre effekter til at fremhæve tekst
   • Tilføje et flydende tekstfelt
   • Tilføje et integreret tekstfelt
   • Forbinde flydende tekstfelter
   • Shoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5
   • Indstille fyldfarver til tegn og afsnit
   • Tilføje rammer og streger
   • Præsentere tekst i spalter
   • Anbringe tekst inden i en figur
  • Bruge henvisninger og bogmærker
   • Henvise til en webside
   • Henvise til en adresseret e-postbesked
   • Henvise til andre sider i et dokument
   • Henvise til et andet Pages-dokument
   • Redigere teksten i en henvisning
  • Ombryde tekst omkring et integreret eller flydende objekt
  • Justere tekst omkring et integreret eller flydende objekt
  • Shoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5
  • Tilføje sidetal og andre værdier, der kan ændres
  • Bruge automatisk orddeling
  • Erstatte tekst automatisk
  • Indsætte et hårdt mellemrum
  • Kontrollere stavefejl
  • Arbejde med forslag til stavemåder
  • Korrekturlæse dokumenter
  • Finde og erstatte tekst
  • Søge efter alle forekomster af ord eller udtryk
 • Kapitel 6:  Arbejde med formater
  • Hvad er formater?
  • Anvende formater
  • Oprette nye formater
  • Omdøbe et format
  • Slette et format
  • Ændre tegnformater
  • Jeans Fit Gabardine Slim co uk Yellow Benetton Zalando Straight LqRc54j3A
  • Ændre afsnitsformater
  • Ændre et listeformat med grupper til ordnede lister
  • Ændre formater til punkt- eller nummererede lister
  • Finde og erstatte formater
  • Importere formater fra et andet dokument
 • Kapitel 7:  Arbejde med billeder, figurer og andre objekter
  • Hvad er flydende og integrerede objekter?
  • Arbejde med billeder
   • Erstatte skabelonbilleder med dine egne billeder
   • Afmaske (beskære) billeder
   • Reducere billedarkivers størrelse
   • Shoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5
   • Fjerne baggrunden eller uønskede elementer fra et billede
   • Ændre et billedes lysstyrke, kontrast og andre indstillinger
  • Oprette figurer
   • Tilføje en færdigtegnet figur
   • Tilføje en speciel figur
   • Redigere figurer
    • Tilføje, slette og flytte redigeringspunkterne på en figurSecon Zalando dk Tiger Pink Of Sandaler Nude Sweden 5q3AjL4R
    • Give en kurve en ny form
    • Ændre form på et lige segment
    • Ændre hjørnepunkter til kurvede punkter og vice versa
    • Redigere et afrundet rektangel
    • Redigere enkelte og dobbelte pile
    • Redigere en taleboble eller billedtekst
    • Redigere en stjerne
    • Redigere en polygon
   Skinny Harper Dark Women High River Island Jeans Waisted Grey ED2YIH9W
  • Bruge lyd og film
   • Tilføje et lydarkiv
   • Tilføje et filmarkiv
   • Anbringe en billedramme omkring en film
   • Justere indstillinger til afspilning af medier
   • Reducere størrelsen på mediearkiver
  • Om bearbejdning, organisering og ændring af objekters udseende
   • Vælge objekter
   • Kopiere eller dublere objekter
   • Slette objekter
   • Flytte og placere objekter
    • Flytte et objekt fremad eller bagud (anbringe objekter i lag)
    • Flytte et objekt til baggrunden
    • Hurtigt justere objekter i forhold til hinanden
    • Bruge hjælpelinjer
    • Oprette dine egne hjælpelinjer
    • Anbringe flydende objekter vha. X- og Y-koordinater
    • Gruppere og ophæve gruppering af flydende objekter
    • Forbinde flydende objekter med en streg, der kan justeres
    • Låse og låse flydende objekter op
   • 11 Best ImagesFashionBlog Lifestyle 11 Fashion Lifestyle ImagesFashionBlog Fashion Best ZwTlkXiuOP
   • Ændre objekter
   • Udfylde objekter med farver eller billeder
    • Udfylde et objekt med en dækkende farve
    • Udfylde et objekt med sammenblandende farver (gradueringer)
    • Udfylde et objekt med et billede
  • Tilføje matematiske udtryk og ligninger vha. MathType
 • Kapitel 8:  Bruge tabellerShoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5
  • Arbejde med tabeller
   • Tilføje en tabel
   • Brug tabelværktøjer
   • Ændre størrelse på en tabel
   • Flytte tabeller
   • Forbedre udseendet af tabeller
   • Konvertere tekst til en tabel
   • Kopiere tabeller mellem iWork-programmer
  • Vælge tabeller og deres komponenter
   • Vælge en tabel
   • Vælge en tabelcelle
   • Vælge en gruppe af tabelceller
   • Vælge en række eller kolonne i en tabel
   • Vælge tabelcellerammer
  • Arbejde med rækker og kolonner i tabeller
   • Føjer rækker til en tabel
   • Føje kolonner til en tabel
   • Slette tabelrækker og -kolonner
   • Føje overskriftsrækker eller overskriftskolonner til en tabel
   • Tilføje tabelbundrækker
   • Ændre størrelse på tabelrækker og -kolonner
   • Skiftende tabelrækkefarver
   • Sortere rækker i en tabel
   • Shoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5
 • Kapitel 9:  Arbejde med tabelceller
  • Anbringe indhold i tabelceller
   • Tilføje og redigere celleværdier i tabeller
   • Arbejde med tekst i tabelceller
   • Arbejde med tal i tabelceller
   • Udfylde tabelceller automatisk
  • Vise indhold, der er for stort til tabelcellen
  • Bruge betinget formatering til at overvåge tabelcelleværdier
   • Definerer regler for betinget formatering
   • Ændre og administrere betinget formatering 
  • Føje billeder eller farver til tabelceller
  • Flette tabelceller
  • Opdele tabelceller
  • Formatere tabelcellerammer
  • Kopiere og flytte celler
  • Føje kommentarer til tabelceller
  • Formatere udseendet af tabelcelleværdier
   • Bruge formatet Automatisk i tabelceller
   • Bruge talformatet i tabelceller
   • Bruge valutaformatet i tabelceller
   • Bruge procentformatet i tabelceller
   • Bruge dato- og tidsformatet i tabelceller
   • Bruge varighedsformatet i tabelceller
   • Bruge brøkformatet i tabelceller
   • Bruge talsystemformatet i tabelceller
   • Bruge det videnskabelige format i tabelceller
   • Bruge tekstformatet i tabelceller
   • Bruge dine egne formater til at vise værdier i tabelceller
    • Oprette et specielt talformat
    • Definere talelementerne i et specielt talformat
    • Definere decimalelementet i et specielt talformat
    • Definere skaleringen af et specielt talformat
    • Forbinde betingelser med et specielt talformat
    • Oprette et specielt dato-/tidsformat
    • Oprette et specielt tekstformat
    • Ændre et specielt celleformat
    • Omorganisere, omdøbe og slette specielle celleformater
 • Kapitel 10:  Oprette diagrammer fra data
  • Om diagrammer
  • Tilføje et nyt diagram og indtaste data
   • Ændre et diagram fra en type til en anden
   • Redigere data i et eksisterende diagram
   • Opdatere et diagram fra et Numbers-dokument
  • Formatere diagrammer
   • Anbringe og formatere et diagrams titel og signaturforklaring
   • Formatere tekst i titler, mærker og signaturforklaringer til diagrammer
   • Ændre størrelse på eller rotere et diagram
   • Formatere diagramakser
   • Formatere elementerne i et diagrams dataserie
   • Vise fejllinjer i diagrammer
   • Vise tendenser i diagrammer
  • Formatere specielle diagramtyper
   • Tilpasse udseendet på lagkagediagrammer
    • Ændre farver og teksturer på lagkagediagrammer
    • Vise mærker i et lagkagediagram
    • Udskille individuelle stykker fra et lagkagediagram
    • Føje skygger til lagkagediagrammer og stykker
    • Rotere 2D-lagkagediagrammer
   • Indstille skygger, afstand og serienavne i søjle- og kolonnediagrammer
   • Tilpasse datapunktsymboler og linjer i linjediagrammer
   • Vise datapunktsymboler i områdediagrammer
   • Bruge punktdiagrammer
   • Tilpasse diagrammer med 2 akser og blandede diagrammer
   • Justere sceneindstillinger til 3D-diagrammer
 • Kapitel 11:  Gøre dokumenter personlige med Adressebogs- og Numbers-data
  • Hvad er flettefelter?
   • Fletter oplysninger fra Adressebog eller et Numbers-dokument
   • Bruge kontaktdata, som ikke er i Adressebog eller i et vCard
  • Definere dine egne flettefelter
  • Navne på flettefelter
 • Kapitel 12:  Udskrive, dele og eksportere et dokument til andre formater
  • Udskrive et dokument
   • Indstille papirstørrelse og -retning
   • Se et eksempel på et dokument før udskrivning
   • Udskrive hele eller en del af dokumentet
   • Udskrive kommentarer
  • Shoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5
  • Eksportere Pages-dokumenter til andre arkivformater
   • Oprette et ePub-dokument til iBooks
   • Arkivere et dokument som et iWork ’08- eller Microsoft Word-dokument
  • Sende dit Pages-dokument til iWork.com public beta
  • Sende dine Pages-dokumenter med e-post
  • Sende et Pages-dokument til iWeb
 • Kapitel 13:  Designe dine egne dokumentskabeloner
  • Designe en skabelon
  • Indstille et dokument, så det bruger en speciel skabelon
  • Definere standardattributter i en speciel skabelon
   • Definere attributter til standardtekstfelter og -figurer
   • Definere standardattributter til tabeller
   • Definere standardattributter til diagrammer
   • Definere standardattributter til importerede billeder
  • Oprette eksempler i specielle skabeloner
  • Føje sektioner til en speciel skabelon
  • Arkivere en speciel skabelon

Pages

 • Dansk
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • Suomi
 • Français
 • Italiano
 • 日本語
 • 한글
 • Nederlands
 • Norsk (bokmål)‎
 • Polski
 • Português (Brasil)
 • Português‎
 • Русский
 • Svenska
 • 简体中文
 • 繁體中文
Shoes Mand SøgningCape gant Polo Hero Marine 4xl top May Gant 4ARjL5
Powered by helpnox.com